За підтримки

google
Ідеї

Комп’ютерна клавіатура, яка визначає швидкість натиску клавіші

Комп’ютерна клавіатура, яка визначає швидкість натиску клавіші

 

Винахід відноситься до систем та приладів вводу інформації в комп’ютер, а саме до комп’ютерних клавіатур.

Відома штатна система вводу інформації, за допомогою стандартної комп’ютерної клавіатури, яка при натисканні будь-якої з клавіш, утворює  зєднання двох контактів, які в свою чергу утворюють сигнал на клавіатурній контактній матриці. Сигнал розпізнається клавіатурним контролером (процесором) та передається до комп’ютера в двохзначному коді, що дозволяє комп’ютерним програмам та системам, розпізнавати натиснуту клавішу та виводити потрібний перекодований символ на комп’ютерні прилади виводу інформації(монітор і т.п.), або значення, яке виконує ту чи іншу функцію.

Малюнок 1.1

1 – Клавіша компютерної клавіатури.     2 – перший контакт, верхньої контактної групи 9.  3 – другий контакт,  верхньої  контактної групи  9.     4 – Перший контакт, нижньої контактної групи  10.  5 – Другий контакт, нижньої контактної групи 10.               6 – Контактні доріжки контактної групи 9.   7 – Контактні доріжки контактної групи 10.  8 – Відстань між контактними групами 9 та 10.  9 – Перша(верхня) контактна група.  10 – Друга(нижня) контактна група.

За аналог взята система вводу інформації стандартної комп’ютерної  клавіатури, в якій на кожну клавішу приходиться по два контакти, при замиканні яких утворюється один сигнал від одного натиску клавіші.

Недоліком такої системи є те, що кожна з клавіш має лише два контакти і може утворювати лише один сигнал при натисканні однієї клавіші, що в свою чергу не дозволяє виміряти швидкість натиснення клавіші.

Мета винаходу – розширення можливостей вводу стандартної комп’ютерної  клавіатури за допомогою визначення швидкості натиску клавіш клавіатури.

Поставлена мета досягається впровадженням більшої кількості контактів, які повинні утворювати два, або більше сигналів при натисканні лише однієї клавіші(малюнок 1.1). Але при цьому контакти для утворення першого сигналу(2 та 3)  повинні знаходитись на достатній відстані від контактів які утворюють другий(третій і т.д.) сигнал(4 та 5) для того, щоб існувала можливість виміряти час між першим та другим(третім і т.д.) сигналами. Клавіша (1 на мал. 1.1) при натисканні замикає  контакти (2 і 3), утворений сигнал передається по доріжці (6) контактної матриці клавіатури до клавіатурного контролеру.  Завдяки цьому утворюється одне значення в стандартній клавіатурі.

Мета винаходу: добавити ще 2, або більше контактів (на мал. 1.1 це 4,5) які при одному натисканні клавіші(1) утворять не один сигнал, а 2 чи більше. Така система дасть змогу визначити час між замиканнями контактів (2,3 та 4,5). Визначення часу проводиться програмно, завдяки достатній відстані між контактними групами 9 і 10. При натисканні клавіші, спочатку замкнуться контакти 2 і 3, контактної групи 9, програма починає відлік часу. Далі клавіша пройде відстань(8) до контактної групи 10(контакти 4 та 5). Після того як контакти 4 та 5 утворять сигнал, програма зупинить відлік часу. Визначений час між двома або більше сигналами можна використовувати для комп’ютерних програм таких як: комп’ютерні ігри(Наприклад: залежність швидкості руху героя від швидкості натиску клавіші), програми розпізнавання почерку введення інформації за допомогою клавіатури(Наприклад: можна визначити ким був написаний текст, якщо порівняти швидість натиску в словах та реченнях), програми набору тексту з передачею емоцій в словах та реченнях(Наприклад: розмовляючи в чаті, червоним будуть позначатися ті літери, які натиснуті швидше, підкреслюючи емоційність слова, або синім чи зеленим - натискаючи клавіші повільніше, вказуючи на спокійний стан бесіди).


Кривошей Володимир