За підтримки

google

Правила

Ласкаво просимо до Innovationslab!

Прочитайте уважно дані умови розміщення інформації (далі – Умови). 

1. Згода. Перш ніж розмістити інформацію будь-якого змісту Ви повинні надати свою згоду на повне та безумовне дотримання цих Умов, в протилежному разі Ви не зможете розміщувати інформацію на innovationslab.com.ua.

2. Зміна Умов у майбутньому. Зверніть увагу, що світ інформаційних технологій та онлайн-комунікацій є швидкоплинним. Змінюються форми комунікації людей, змінюються законодавчі норми,  з’являються нові загрози для кібербезпеки та захисту прав у мережі Інтернет. Тому ми можемо у майбутньому змінити ці Умови в односторонньому порядку. У разі незгоди зі зміненими Умови Ви вправі видалити надану Вами інформацію, звернувшись до нас із відповідним запитом на імейл innovationlab.ua@gmail.com.

3. Видалення інформації. Розміщення інформації на цьому сайті проходить процес премодерації, тобто попередньої перевірки на предмет допустимості опублікування. Це може зайняти певний час від моменту надсилання інформації до її реального опублікування на сайті. Головним чином, ми маємо на меті не допустити спам, флуд, троллінг та інші форми поширення деструктивної, незаконної, підозрілої чи аморальної інформації. Сайт не призначений для розміщення рекламних оголошень, політичної чи іншої агітації. У разі, якщо направлена інформація не відповідає вимогам чи критеріям допустимості опублікування, така інформація за одностороннім рішенням Адміністрації сайту не буде опублікована. 

Рішення Адміністрації сайту є остаточним, претензії з цього приводу не приймаються. Адміністрація залишає за собою право не пояснювати причини своїх дій.

Публікація поданої інформації не означає, що таку інформацію не можна у подальшому видалили за скаргою третіх осіб, за рішенням Адміністрації сайту чи за інших правових підстав. Якщо Ви бажаєте видалити власну інформацію (повідомлення), або якщо розміщена третіми особами інформація порушує Ваші права, – звертайтесь із запитом на імейл innovationlab.ua@gmail.com із вказівкою причини та підстав видалення інформації. Залежно від обставин та обґрунтованості вимог ми можемо видаляти/редагувати інформацію, обмежувати (блокувати) публічний доступ до інформації, блокувати користувачів мережі Інтернет до остаточного вирішення питання. Адміністрація залишає за собою право не пояснювати причини своїх дій. 

4. Інтелектуальна власність та права третіх осіб. Розміщуючи інформацію, Ви дієте на власний ризик та під власну відповідальність. Ви гарантуєте, що поширення Вами інформації не порушуватиме чиїхось прав інтелектуальної власності. Незаконним може вважатись використання чужої інтелектуальної власності без дозволу її реального правовласника. Зокрема, правопорушеннями можуть вважатись незаконне використання чи привласнення (включаючи плагіат) чужого об’єкта авторського права (наприклад, фотографії чи тексту), суміжних прав (наприклад, музичного супроводу), торговельної марки, винаходу, корисної моделі, комерційного найменування, географічного позначення та інших. Розкриття комерційної таємниці (ноу хау), незаконне поширення персональних даних про особу також може вважатись правопорушенням. Винні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Незнання закону не звільняє від відповідальності, тому ми радимо Вам ознайомитись із законодавством, яке регулює питання авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, винаходи, корисні моделі, комерційні найменування, географічні позначення, охорону комерційної таємниці та захист персональних даних; а за потреби – отримати професійну юридичну пораду.

5. Вільне використання Вашої інформації. Водночас, поширена Вами інформація може стати громадським надбанням чи законно вільно використовуватись без Вашого дозволу. Зверніть увагу, що ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі, не охороняються авторським правом. 

Якщо Ви бажаєте захистити або запатентувати свою інтелектуальну власність, отримайте професійну юридичну пораду або за потреби зверніться до патентного повіреного. Ви вправі повідомляти громадськість про наявні у Вас охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи інші документи, що засвідчують належність Вам певних прав інтелектуальної власності.

6. Незалежність та непов’язаність. Розміщуючи інформацію, Ви дієте виключно з метою зробити власну ідею, концепцію чи інший інформаційний зміст публічними. Така інформація може як зацікавити будь-кого, так і залишитись поза увагою відвідувачів сайту та громадськості. Розміщення будь-якої інформації на даному сайті означає, що Ви не претендуєте на виникнення будь-яких зобов’язань з боку Адміністрації сайту та/або власника сайту, та/або компанії Google Inc. чи їх афілійованих осіб, включаючи зобов’язання щодо захисту інтелектуальної власності, виплати винагороди, в тому числі роялті, виконання будь-яких інших формальностей. Розміщення інформації означає надання Вами дозволу на безоплатне та безумовне використання інформації Адміністрацією сайту та/або власником сайту, та/або компанією Google Inc. чи їх афілійованими особами саме в межах функціонування сайту та проекту відповідно до його мети. Між Вами та Адміністрацією сайту та/або власником сайту, та/або компанією Google Inc. чи їх афілійованими особами не виникає агентських, партнерських чи інших відносин представництва. Розміщення інформації не створює правовідносин публічної обіцянки винагороди, конкурсу, чи інших форм змагань, або комерціалізації Вашого проекту. Адміністрацією сайту та/або власником сайту, та/або компанією Google Inc. чи їх афілійованими особами не буде вчинятись жодних дій щодо сприяння чи участі у реальному втіленні Ваших ідей чи проектів, включаючи пошук спонсорів, ділових партнерів, меценатів, потенційних інвесторів та інших. Ви маєте право зробити публічними свої контактні дані для безпосереднього спілкування з усіма зацікавленими особами поза межами функціонування сайту.

7. Добросовісність. Розміщуючи інформацію Ви гарантуєте, що не вводите в оману громадськість щодо своєї особи, щодо Ваших дійсних намірів, не маєте на меті порушити закон, дієте чесно.